Създаване на Премиум Курсове с членовете на Клуба

Членовете на Клуба имат възможност да участват безплатно в създаването на моите премиум курсове. Всеки, който има активно членство по време на създаването на някой от премиум курсовете ми, получава този курс безплатно в профила си.


Премиум курсове

97лв. (безплатно за членове на клуба)

Старт

1 Lessons

0 steps completed0%

249лв.

Старт

7 Lessons

0 steps completed0%

197лв.

Старт

18 Lessons

0 steps completed0%

497лв.

Старт

23 Lessons

0 steps completed0%

497лв.

Старт

13 Lessons

0 steps completed0%