Създаване на Премиум Курсове с членовете на Клуба по месеци

Членовете на Клуба имат възможност да участват безплатно в създаването на моите премиум курсове. Всеки, който има активно членство по време на създаването на някой от премиум курсовете ми, получава този курс безплатно в профила си, когато пусна в продажба готовия вариант.

На живо през Март (Безплатно за членове на клуба)

0 steps completed0%


Премиум курсове