“Блог, FB страница и Имейл лист от нулата.”

Тренинг, в който показвам конкретните стъпки за създаване на уебсайт/блог, Facebook страница и Имейл лист от нулата с 0лв.... за по-малко от ден.
+385 участника
Не си се включил
37лв. (Безплатно за Клуба)

Курс Съдържание

  • 1 Урок