Забранено за родители и учители

Запис от проведена лекция за ученици, в която разкривам стъпките за определяне на посоката в живота.
+70 enrolled
Not Enrolled
Безплатно за Клуба

Курс Includes

  • 1 Урок