Забранено за родители и учители

Запис от проведена лекция за ученици, в която разкривам стъпките за определяне на посоката в живота.
+69 участника
Не си се включил
Безплатно за Клуба

Курс Съдържание

  • 1 Урок