“Блог, FB страница и Имейл лист от нулата.”

Тренинг, в който показвам конкретните стъпки за създаване на уебсайт/блог, Facebook страница и Имейл лист от нулата с 0лв.... за по-малко от ден.
+396 участника
Нямаш достъп!
37лв. (Безплатно за Клуба)

Курс Включва

  • 1 Урок