ЛайфХакер – Манифестиране на нова реалност

Създай реалност според твоята визия, цели и желания.