“Започни, преди да мислиш, че си готов!”

Това е запис от проведен на живо тренинг, в който бях поканил едни от първите членове на Клуба и няколко от най-близките ми (и дългосрочни) клиенти. В него ще научите как да се мотивирате, за да започнете нещо… и по-важното – как да продължавате и довършвате нещата, независимо от препятствията.

Ето малък откъс от тренинга: