• Иво Димитров posted an update преди 1 година

    В курса „Най-добрата версия на себе си“ е добавен тренинг с техника за справяне със страхове. https://ivodimitrov.pro/courses/best-you/lessons/техника-за-справяне-със-страхове/