• Иво Димитров posted an update преди 1 година

    Записа на „Рестартирай ума си“ от тази вечер е качен в секция Продуктивност:
    https://ivodimitrov.pro/courses/productivity/lessons/reboot-your-brain/