Забранено за родители и учители

Иво Димитров в 54то СОУ - На къде да тръгна и какво да правя?

Информация за Тренинга

Времетраене: 59:21 мин.

Запис от проведена лекция за ученици, в която разкривам стъпките за определяне на посоката в живота.