Започни, преди да мислиш, че си готов

Запис от проведен на живо тренинг, в който ще научите как да се мотиварате, за да започнете нещо и по-важното - да продължите.

Информация за Тренинга

Времетраене: 116:33 мин.

Запис от проведен семинар на тема как да се мотивараме, за да започнем нещо и по-важното - да продължим.