OMG Thank You SL

Поръчката е създадена успешно John!

Потвърждаваме, че поръчка с номер #0 е създадена и имейл беше изпратен на john.doe@example.com